Unizo Sint-Michiels

Get Adobe Flash player

Art 1 : Het is de bedoeling van het bestuur van UNIZO Sint-Michiels om een rommelmarkt in te richten.  De deelnemers van de rommelmarkt mogen enkel tweedehandsmateriaal uit eigen patrimonium te koop aanbieden.  Verkoop van wapens of andere verboden goederen of opgekochte stocks zijn niet toegelaten, evenals de verkoop van nieuwe goederen.  De verkoop van dranken en voeding is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het inrichtende bestuur.


DE DEELNEMERS VERKLAREN UITDRUKKELIJK GEEN HANDELAAR TE ZIJN.

 

Art 1 bis : Uitzonderingen op art 1.
- Handelaars en ondernemingen gevestigd in Sint Michiels kunnen wel een stand krijgen op de Sint Michielse Feeste. Op de stand mogen enkel en alleen hun eigen goederen aangeboden worden. Een stand delen en/of onderverhuren is niet toegelaten.
- Verenigingen van Sint Michiels kunnen gratis een stand verkrijgen. Zij dienen voorafgaandelijk wel duidelijk en schriftelijk te vermelden welke producten zij aan het publiek zullen aanbieden of verkopen. Het inrichtende bestuur heeft steeds de bevoegdheid geen toestemming tot verkoop te verlenen. Het inrichtende bestuur mag de verkoop van niet op voorhand vermelde producten of van niet-toegestane producten onmiddellijk stopzetten. Voor verenigingen die dranken verkopen wordt een deelname in de onkosten van sanitair gevraagd ten belope van 75 euro.

 

Art 2 : Het inrichtende bestuur heeft steeds het recht zonder enige verantwoording te moeten afleggen deelnemers te aanvaarden of te weigeren.
 
Art 3 : Procedure :
Een stand heeft een breedte van drie meter. Een deelnemer kan inschrijven voor één of meerder standen (naast elkaar).  De kostprijs is 15 euro per centraal gelegen stand van drie meter, en 11 euro voor standen verder van het centrum gelegen.

Vanaf 5 april kan een deelnemer inschrijven en tot 25 mei heeft een deelnemer, evident enkel en alleen voor zover mogelijk, voorrang op dezelfde plaats van vorig jaar.  Inschrijven kan :
- via de website www.unizosintmichiels.be
- per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Dorpsstraat 4 - 8200 Sint-Michiels

Eind juni ontvangt iedere ingeschreven deelnemer een brief of mail met zijn standnummer en de verschuldigde som welke dient gestort te worden.  Inschrijvingen na 1 juli worden zo spoedig als mogelijk behandeld en ontvangen binnen de vijf dagen hun standplaatsnummer en verzoek tot betaling.
De toegang tot de rommelmarkt wordt slechts verkregen wanneer het inschrijvingsgeld volledig is betaald. Bij niet-betaling (uiterlijk 5 dagen voor de Feeste zelf) heeft het inrichtende bestuur steeds de bevoegdheid de stand aan een andere deelnemer toe te wijzen.  
De standplaatsnummers dienen strikt gevolgd te worden.

 

Art 3 bis : De reeds betaalde inschrijvingsgelden kunnen onder geen enkel beding teruggevraagd worden, om welke reden ook. Er kan dus ook geen terugbetaling gevraagd worden bij overmacht of indien de Sint-Michielse-Feeste niet zou kunnen doorgaan ingevolge een besluit van de overheid of een beslissing van het inrichtende bestuur.

 

Art 3 bis bis : Bij annulaties binnen de 14 dagen voor de Sint-Michielse-Feeste, wordt er een factuur opgemaakt van het totale bedrag van de inschrijving. Bij annulaties tussen 14 dagen en 1 maand voor de Sint-Michielse-Feeste, wordt er een factuur opgemaakt voor de helft van het totale bedrag van de inschrijving.
 
Art 4 : Het inrichtende bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht aan de goederen of producten van de deelnemers, hetzij door regen, brand, annulatie of welke reden ook.  De deelnemers verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van elke vordering tot betaling van een schadevergoeding om welke reden dan ook tegenover de inrichters.
 
Art 5 : De standen kunnen ingenomen worden volgens de richtlijnen vanaf 7.00u.  Standen die om 9.30u nog niet zijn ingenomen blijven eigendom van het inrichtende bestuur.  De auto's en aanhangwagens moeten uiterlijk om 8.00u het parcours verlaten hebben.  De standen mogen niet voor 18u ontruimd worden. Tussen 8.00u en 18u is het op Politiebevel strikt verboden met wagens of andere voertuigen op het parcours te rijden. Om 19.45u dient “ALLES” opgeruimd te zijn. Iedere deelnemer neemt zijn eigen materiaal en afval en afvalzakken mee.
 
Art 6 : Voor alle zaken die niet in dit reglement zijn geregeld zullen de deelnemers zich gedragen naar de beslissing van het inrichtende bestuur.